Trastorns de la Veu: Disfonia i Afonia

Els Trastorns de la veu són molt freqüents en els adults, especialment en els col·lectius que fan servir la seva veu com a eina en les seves tasques professionals com professors, cantants i altres tipus de professional que necessiten emprar la seva veu de forma continua en el desenvolupament de la seva tasca laboral.

En aquests casos es fa necessari en primer lloc una valoració adequada i un diagnòstic de les causes per part d’un Otorinolaringòleg o un Foniatre. A partir del diagnòstic del qual es traçaran les línies generals del tractament del pacient.

Les causes més comuns dels trastorns de la veu són:

  • Origen mèdic (Presència de pòlips a les cordes vocals, o altres malalties com Parkinson) o bé degut a cirurgies (càncer de laringe).
  • Origen conductual o d’un mal us de la veu (to de veu massa elevat, tendència a cridar, tos freqüent, estossec, hàbit de fumar, etc.
  • Derivat d’estats emocionals o trastorns de l’estat de l’ànim com estrès, ansietat o depressió que poden afectar la tensió muscular de la laringe el que pot produir un trastorn de la veu.

Si vostè ha estat visitat per un especialista en ORL o bé un foniatre i li ha recomanat que realitzi Terapia de Veu, no ho dubti contacti amb nosaltres i l’ajudarem a corregir les seves dificultats en la veu i a prevenir recaigudes.

Els trastorns de la veu són la Disfonia i l’Afonia, els quals descrivim breument a continuació.

 

DISFONIA

És l’alteració de la veu més freqüent que dificulta la comunicació. Es manifesta amb esforç per emetre un so, dificultats per mantenir la veu, esgotament al parlar, variacions de la freqüència fonamental, falta de volum.

Pot estar relacionada amb qualsevol dels sistemes que intervenen en la producció de veu; laringe, aparell respiratori, faringe, però sobretot afecta a les cordes vocals.

 

AFONIA

És la pèrdua total de veu, és a dir, es tracta de la incapacitat de parlar, resultant més greu que la disfonia.

Una causa comú és la ruptura del "nervi laringi recurrent" que es pot veure afectat per un tumor o a causa d'una cirurgia. No obstant, hi ha altres tipus de causes:

  • Malalties de l´ aparell respiratori: laringitis, amigdalitis, faringitis.
  • Mal ús de la veu; parlar molt alt, cridar etc.
  • Ingesta de productes tòxics o irritants;( tabac, alcohol...)
  • Causes nervioses.
  • Excès de fred; (beure líquids molt freds, gelats...)

 

TOP