Trastorns adquirits del llenguatge: Afàsia, Disàrtria, Alèxia

Afàsia

És la pèrdua o alteració del llenguatge un cop ja està adquirit. Pot afectar tant a nivell de comprensió com de producció i dificulta la capacitat de comunicar-se mitjançant el llenguatge oral i/o el llenguatge escrit en funció de les àrees cerebrals afectades, podent presentar major o menor incidència en cada una de les habilitats.

L'Afàsia normalment és conseqüència de:

  • Accident cerebral o ictus; és la causa més freqüent.
  • Traumatisme cranial; degut a accidents.
  • Infeccions localitzades o difuses del cervell, com pot ser una encefalitis.

Les Afàsies les podem classificar en Fluents i No Fluents

Fluents:

Son aquelles afàsies que produeixen molt vocabulari sense gaire esforç articulatori però presenten molts errors, poc contingut informatiu en el discurs, un vocabulari pobre i, en definitiva, una expressió inintel·ligible deguda a la presencia de trastorns deformants de les paraules.

No fluents:

Es caracteritzen perquè la persona afectada per l’Afàsia presenta un gran esforç articulatori, tot i que el contingut del discurs és més intel·ligible que el del fluent, en canvi, la dificultat articulatòria és major. En aquest cas els trastorns del llenguatge son reductius; dificultats d'accés al lèxic, repeticions automàtiques de paraules o frases, etc.

A Logopèdia a Domicili, valorem la necessitat d’iniciar el tractament de les Afàsies tant aviat com sigui possible, ja que aquesta és una de les millors garanties de recuperació dels pacients. A més al desplaçar-nos tant a l’Hospital com a la llar del pacient facilitem l’inici del seu tractament. Ens desplacem i duem a terme una avaluació de les habilitats lingüístiques retingudes i de les mancances dels clients. A continuació, desenvolupem un pla de tractament que es centra en les estratègies de comunicació concretes que són rellevants per a l'individu i el poden ajudar a millorar la seva qualitat de vida.


Disàrtria

La disàrtria és un trastorn motor de la parla causat per la debilitat o paràlisi dels músculs que s'utilitzen per parlar. Les següents àrees d'intervenció es poden veure perjudicades: l'articulació, la velocitat, el volum, la prosòdia (entonació) i la coordinació fono- respiratòria. La disàrtria és el resultat del dany al sistema nerviós central o perifèric. Les causes comunes inclouen:

  • Ictus
  • Accident cranioencefàlic
  • Per malaltia neurodegenerativa (Parkinson, Esclerosi múltiple etc)
  • Tumor cerebral

Si vostè o un ésser estimat està patint de disàrtria, poseu-vos en contacte amb Logopèdia a Domicili. Podem iniciar un pla de tractament per millorar la intel·ligibilitat de la parla, el que redueix els sentiments d'aïllament i frustració. Millora la comunicació, millora les relacions i la qualitat de vida en general.

 

Alèxia

És la pèrdua de la capacitat de llegir un cop s'ha adquirit aquest aprenentatge. Pot anar acompanyada per la pèrdua en la capacitat d'escriure (agrafia), tot i que la persona pot parlar i entendre la llengua parlada.

A Logopèdia a Domicili realitzem una valoració de l’estat del pacient Alèxic, desenvolupem un pla de treball mitjançat el qual la intervenció logopèdica pot facilitar al pacient l’accés de nou al llenguatge escrit de forma progressiva.

 

 

TOP