Tractament de les disfuncions orals: Teràpia miofuncional

Es tracta de l’àrea encarregada d’observar les disfuncions del sistema Estomatognàtic, el qual està format pel conjunt d’estructures esquelètiques musculars, nervioses, glandulars i dentals.

Aquest sistema es relaciona orgànica i funcionalment amb els sistemes digestiu, respiratori, fonològic i d’expressió facial i amb els sentits del gust, el tacte i l’equilibri.
Està relacionat també amb les funcions neuro-vegetatives:

  • Respiració
  • Succió
  • Masticació
  • Deglució

Moltes vegades ens trobem que, molts dels òrgans implicats en la parla (llengua, llavis, masseters…) es troben en desequilibri i, això, repercuteix en la posició de les dents i les estructures òsees adjacents (paladar, maxil·lar inferior, etc).

Tenint en compte això, entenem per Teràpia Miofuncional (TMF), “al conjunt de procediments o tècniques basats en la correcció del desequilibri muscular orofacial, que permet millorar el comportament de la musculatura alterada i corregir els hàbits incorrectes adquirits”.

El que es pretén aconseguir mitjançant aquesta teràpia, principalment és la reeducació d’un patró de deglució incorrecte (el que es coneix com Deglució atípica), dificultats de succió, la respiració bucal i problemes de llenguatge o articulació derivats d’aquestes alteracions.
És important aconseguir una musculatura orofacial correcta i funcional, per tal d’aconseguir també una oclusió normal (normoclusió).

L’objectiu final d’aquesta teràpia és aconseguir un perfecte equilibri de la musculatura orofacial.

Els professionals de Logopèdia a domicili emprem la Teràpia Miofuncional, tant amb l’objectiu d’assolir un correcte desenvolupament de les funcions alterades com en la correcció d’altres dificultats del llenguatge en les que les funcions orofacials i juguen un paper rellevant.

TOP