Problemes d'articulació o dislàlies

L'articulació es refereix als moviments que realitzem per mitjà dels llavis i la llengua en la producció dels sons de la parla. Alguns nens experimenten dificultats per adquirir aquestes accions correctament. El resultat és un discurs que no és clar o en alguns casos inintel·ligible. Això es coneix com un retard d'articulació o trastorn.

En el moment en què un nen té 3 anys d'edat, el seu discurs ha de ser fàcilment comprensible. La presència d'alguns errors d'articulació és normal. No obstant això, als 7 anys, un nen ha de ser capaç de realitzar adequadament tots els sons de la parla.

Malgrat, hi ha una certa variabilitat en les edats d’adquisició dels sons del llenguatge, el quadre que us presentem a continuació esdevé una guia per tenir com a referència dels temps d’adquisició dels diferents sons de la parla:

dislalia_articulació

 

 

 

 

 

En altres ocasions el nen pot tendir a realitzar substitucions de sons o omissions d’aquests, aspectes que poden estar relacionats amb dificultats en relació a la discriminació auditiva o el processament auditiu de la informació, resultant necessari tractar aquestes alteracions per aconseguir una articulació adequada.

Cal tenir en compte que les alteracions en l'artiuculació d'un so o fonema han de ser tractades de forma precoç, sempre i quan no es tracti d'una dificultat evolutiva, per a que la seva resolució sigui el més ràpida i satisfactoria possible. D'altre manera a mesura que va passant el temps cada cop resulta més difícil corregir els errors en la pronuncia, ja que la pronunciació està cada cop més fixada.

L’adquisició de la producció dels sons que manquen pot ser relativament ràpida si no es troben altres alteracions associades que dificultin la producció o la percepció del so en concret. Si té algun dubte sobre l’articulació del seu fill o precisa d’una intervenció en aquest sentit posis en contacte amb nosaltres i l’orientarem.

 

TOP