Disfonia

disfonia_infantilLa disfonia és una alteració de la veu que modifica la comunicació i que pot tenir lloc degut a diferents causes; un esforç vocal, dificultats per mantenir una veu uniforme, cansament al parlar, falta de to o bé descoordinació respiratòria.

Són molts els factors que es relacionen amb la veu i que fan que aquesta sigui o no funcional. Entre aquests convé destacar especialment:

  • Factors emocionals
  • Alteracions posturals
  • Mecanismes laringis
  • Necessitats Vocals
  • Elements tensionals

L’objectiu del tractament de la disfonia és recuperar una veu el més funcional possible per tal d’afavorir la comunicació.

No obstant, no tots els tractaments seran iguals, sino qué, dependran de l’etiologia (causes) de cada pacient, i sovint poden implicar el treball coordinat de diferents especialistes.

La Teràpia de veu va dirigida normalment a persones que fan un mal ús de la veu i en la qual es treballa tant de forma indirecta com directa amb el pacient.
La teràpia indirecta es basarà en donar informació a l’infant i a la família, sobre les normes d’higiene vocal, entrenament auditiu i eliminació del mal ús o abús de la veu.
Les tècniques de teràpia directa es faran amb l’ajuda del professional (foniatra, logopeda), i es basaran en aconseguir una relaxació postural, una relaxació laríngia, una respiració costodiafragmàtico-abdominal, una coordinació fono-respiratòria adequada, així com un millor control del to i el volum de la veu.

 

Abans que un logopeda comenci l’avaluació de la veu o el tractament, una avaluació per un otorinolaringòleg és necessària per diagnosticar la patologia vocal. El logopeda pot desenvolupar un pla de tractament apropiat en relació amb el diagnòstic de la ORL.
Si el seu fill ha estat avaluat per un ORL i li han recomanat teràpia de la veu per una disfonia posis en contacte amb nosaltres. Ens agradaria ajudar al seu fill a aconseguir una veu sana i evitar problemes futurs.

 

TOP