Logopèdia infantil

logopedia_infantilLa logopèdia infantil té com a objectiu el tractament d'infants que durant l'adquisició i desenvolupament del llenguatge i la parla presenten diferents dificultats que poden impedir una integració adequada del llenguatge, tant oral com escrit, afectant d’aquesta manera a les seves capacitats comunicatives.

L’objectiu de la Logopèdia infantil és corregir o millorar els trastorns del llenguatge i de la comunicació tant en els infants com en els adults. Amb aquest objectiu a Logopèdia a Domicili disposem dels professionals experimentats i formats per aconseguir l’assoliment d’aquesta fita tant important.

El logopeda a partir de la valoració o detecció de necessitats de l’infant realitzarà un pla d’intervenció per a tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge de l’infant, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament per les necessitats del nen.

Les alteracions del llenguatge poden tenir diferents manifestacions depenent de les funcions o àrees alterades. A continuació destaquem els trastorns i alteracions més freqüents que treballem a Logopèdia a Domicili.

Trastorns més freqüents del llenguatge oral:

Trastorns més freqüents del llenguatge escrit:

Així mateix, dins de l'àmbit de la logopèdia també és tracten altres alteracions de caràcter funcional que poden incidir tant en el desenvolupament del llenguatge del nen, com en el seu desenvolupament orofacial, dificultats que poden suposar alteracions més globals en el desenvolupament del nen. En aquest sentit, dintre del treball de tipus miofuncional, els logopedes treballem les següents alteracions orofacials:

Cal assenyalar que la majoria dels tractaments desenvolupats en l'àrea de logopèdia infantil es realitzen de forma coordinada i/o simultània amb la intervenció d'altres professionals com otorinolaringòlegs, ortodontistes, optometristes, osteòpates, etc.

 

TOP