Dislèxia a adults

Com descrivim en articles anteriors, la dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge de la lectura d’origen neurobiològic que acompanya la persona durant tota la seva vida. Afecta de manera persistent a la descodificació fonològica (exactitud lectora) i / o al reconeixement de paraules (fluïdesa i velocitat lectora), i sol anar acompanyat de dificultats en l’escriptura.
L’autisme és un trastorn del desenvolupament de tipus neurobiològic que afecta la comunicació, la socialització i la conducta del nen durant tota la seva vida. A diferència dels nens amb desenvolupament normal, aquests nens en edats primerenques presenten greus dificultats per establir el contacte visual amb els seus progenitors, iniciar i mantenir intercanvis comunicatius verbals
El Trastorn Específic del Llenguatge (TELL) és un conjunt de dificultats en l’adquisició del llenguatge que està present en alguns nens i no és causat per problemes neurològics, cognitius, sensorials, motors o sociofamiliars. Sorgeix després d’un període de desenvolupament normal fins que no apareix el llenguatge quan hauria (generalment dels 24 a 30 mesos), i
Un càncer de laringe pot ser tractat de diverses modalitats, entre les quals podem diferenciar dos grans grups: els tractaments quirúrgics -laringectomía totalment o parcialment i els tractaments no quirúrgics -radioterapia o quimioterapia-. Els principals tractaments de càncer laringi són els quirúrgics, ja que el carcinoma és poc sensible a les radiacions i, a més,
SUBIR