El Trastorn Específic del Llenguatge (TELL) és un conjunt de dificultats en l’adquisició del llenguatge que està present en alguns nens i no és causat per problemes neurològics, cognitius, sensorials, motors o sociofamiliars. Sorgeix després d’un període de desenvolupament normal fins que no apareix el llenguatge quan hauria (generalment dels 24 a 30 mesos), i
Les funcions cerebrals es consideren una part fonamental en els processos d’aprenentatge i l’èxit educatiu, i l’ambient que envolta al bebè és un aspecte de vital importància, ja que tots els estímuls que vénen del seu entorn influeixen en l’estructura del seu cervell. Per això, si les condicions del medi ambient són favorables al desenvolupament
Com ja hem comentat en articles anteriors, l’autisme és un trastorn del desenvolupament de tipus neurobiològic que afecta la comunicació, la socialització i la conducta del nen durant tota la seva vida. Generalment, produeix un comportament anòmal en el qual els nens afectats es mostren indiferents, absents, amb dificultat per formar llaços emocionals amb altres

Disfonies orgàniques

Existeixen diverses classificacions sobre les alteracions de la veu. De totes elles, podem destacar la classificació basada en un quadre etiològic, la qual divideix les alteracions en dos grans grups: les disfonies orgàniques i les disfonies funcionals. Com ja hem esmentat en articles anteriors, les disfonies més freqüents són les anomenades “funcionals”, que es produeixen
TOP