Logopèdia i Alzheimer

Logopedia alzheimer
La malaltia d’Alzheimer és un trastorn neurològic degeneratiu i progressiu que afecta en major freqüència a persones majors de 65 anys. Els principals símptomes que presenten les persones que ho pateixen són l’oblit, la repetició, la desorientació, canvis en la personalitat, dificultats d’aprenentatge i de comunicació. La figura del logopeda ha d’estar present en els
retard maduratiu
Retard maduratiu El Retard maduratiu, o del desenvolupament, es dona quan un nen no arriba a les fites del desenvolupament en els temps previstos. Es a dir, el desenvolupament del nen o la nena no segueix el curs normalitzat i cronològicament va retardat. És un terme que s’utilitza per descriure un procés més lent a

Dislèxia i Autoestima

dislexia-autoestima
Conceptualitzant la dislèxia Avui en dia cada vegada trobem a les escoles a més nens i nenes diagnosticades de dislèxia. La dislèxia s’inclou dins de les dificultats específiques d’aprenentatge (DEA), definides com un desordre en un o més dels processos que involucren el llenguatge escrit. Els problemes que poden observar-se en l’escola es concreten en

Què és la neurologopèdia?

neurologopedia
La neurologopèdia és una especialitat de la logopèdia que tracta de compensar, minimitzar i rehabilitar aquells desordres en el llenguatge, la parla o la deglució que hagin estat causats per algun tipus de trastorn neurològic. Els trastorns neurològics afecten el cervell i al sistema nerviós, si alguna cosa no funciona correctament pot ocasionar dificultats per
TOP